Licences

Ministry Of Tourism, Arts And Culture (MOTAC)

Malaysian Association Of Tour & Travel Agents (MATTA)

International Air Transport Association (IATA)

Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia (BUMITRA)

Persatuan Agensi Pelancongan Umrah & Haji (PAPUH)

Ministry Of Finance (Sijil Kewangan)

Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera